Cjelodnevni program u trajanju od 10 sati

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje pruža temelje za daljnji proces cjeloživotnog učenja djeteta. Uz obitelj kao prvu zajednicu u kojoj dijete uči, vrtić postaje partner u tom procesu.

Djeca kroz različite aktivnosti, igru u zajedničkim druženjima s djecom unaprjeđuju svoje spoznaje i samopouzdanje u svakodnevnim aktivnostima. Najvrjedniji doprinos dječjeg vrtića za život djeteta u ranoj i predškolskoj dobi je iskustvo boravka s drugom djecom i proces socijalizacije koji se odvija prirodno i spontano. Iako su djeca  u skupinama, važan je individualni pristup. Kod planiranja aktivnosti uzima se u obzir  individualni ritam i potrebe svakog djeteta. 

Tagovi:

Novosti