Program predškole

Od 2014. godine obavezan je program predškole za djecu koju nisu polaznici redovnog vrtićkog programa, a u godini su pred polazak u školu. Za djecu polaznike redovnog programa koja su u zadnjoj godini pred polazak u školu, program predškole integriran je u rad skupine. Predškola se održava dva puta tjedno u trajanju 2,5 sata. Osim boravka u vrtiću, s djecom u predškoli organiziraju se posjete kazalištu, izleti te različite predstave ili događanja u sklopu događanja u dječjem vrtiću.

Tagovi:

Novosti