''Ljubav djeci prije svega'' - Dječji tjedan u Dječjem vrtiću Vrbovec

Dječji tjedan posvećen je djeci i obilježava se svake godine na prvi puni tjedan u mjesecu listopadu. Ove godine u našim objektima obilježili smo ga kroz natjecateljske sportske igre te lutkarske predstave  ''Produkcije Z'' s igrokazom ''Mudra glava malog mrava''. Uz navedene aktivnosti s djecom i za djecu provođene su i ostale aktivnosti koje promiču dječja prava.