Erasmus Days - Dječji vrtić Vrbovec

Dani Erasmusa 2022. godine održavali su se 13., 14. i 15. listopada u cijeloj Europi  i partnerskim zemljama programa Erasmus+. Ova međunarodna manifestacija temelji se na jednostavnoj ideji: komunicirati europske vrijednosti, prednosti mobilnosti i rezultate Erasmus + projekata tijekom tri dana kako bi ih u što većem broju mogli vidjeti građani, profesionalci, mediji i kreatori politika. Dječji vrtić Vrbovec uključio se u događaj, surađujući sa 6 predškolskih ustanova (Island, Švedska, Grčka, Rumunjska, Hrvatska i Poljska) koje su uključene u Erasmus projekt  pod nazivom ''Inkluzija kroz senzornu integraciju''. Tema našeg eTwinning projekta su stabla koja simboliziraju uključenost na više načina: komunikaciju, suživot, raznolikost i povezanost. Svaka ustanova ili škola zasadila je drvo u svom dvorištu koja simbolizira inkluziju. 
#Erasmusdays2022