Pravo na pristup informacijama

Temeljem čl. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) Dječji vrtić Vrbovec omogućuje pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire.


Dječji vrtić Vrbovec, kao tijelo javne vlasti omogućava pristup informacijama na slijedeći način:


- putem službene web stranice Vrtića:

  • informacije o aktivnostima Vrtića
  • informacije o pravnim i drugim aktima Vrtića
  • informacije o načinu i pravima upisa u vrtić

- neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama,

  • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije
  • dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže informaciju ili drugi oblik informacije korisniku koji je podnio zahtjev.


Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama službeniku za informiranje, u tajništvo Vrtića.


Zahtjev za pristup informacijama

podnosi se:


- pisanim putem:

na adresu Vrtića:

Dječji vrtić Vrbovec

7. svibnja 12a

10340 Vrbovec


2. putem elektroničke pošte na adresu: dv-vrbovec@zg.t-com.hr


usmenim putem:

osobno u tajništvu Vrtića svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati.

ili telefonom na broj: 01 2791-349.


Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije podnosi se ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku 15 dana od dobivanja informacije.


Zahtjev za ponovnu uporabu informacije u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacije (NN 25/13, 85/15).


Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije temeljem Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (NN 12/2014)

Zahtjev za pristup informacijama
Godišnje izvješće za 2018. godinu


Specifične obavijesti za skupinu kojoj pripadate