Obavijesti

ORGANIZACIJA RADA ZA VRIJEME BLAGDANA

S obzirom na organizaciju odgojno - obrazovnog rada i korištenje godišnjeg odmora, u periodu od 17.12.2018. - 2.1.2018. neće se održavati logopedski rad s djecom unutar vrtića. Termini će biti nadoknađeni u periodu nakon 3.1.2018.


Hvala na razumijevanju!

MALA ŠKOLA ZA DJECU I RODITELJE

Dragi naši roditelji predškolaca,

radionice za one upisane krenuti će 23.01.2018. u centralnom objektu. Svi ćete biti obaviješteni i osobno ovisno o terminu u koji ste se upisali.RADIONICA ZA RODITELJE "KAKO SE OSJEĆAMO"

Dragi naši roditelji,

neki od Vas su već zaronili barem na 2 sata u glave svoje dječice na našoj radionici "Kako se osjećaju?" s ciljem boljeg razumijevanja djece sa posebnim potrebama i teškoćama te širenja svijesti javnosti o toj problematici. Još nas čekaju dvije, a nadam se da će se naša suradnja nastaviti i na budućim radionicama!


Hvala Vam!

PROJEKT : RODITELJ - ODGOJITELJ - PRIJATELJ

Dragi roditelji naše nove skupine PUŽIĆI,


prema našem dogovoru i planu i programu svi ste pozvani na dane otvorenih vrata u vašoj skupini koji će biti svake srijede od 9:00 -11:00 do kraja pedagoške godine. Počinjemo već ovu srijedu 03.10.2018.


Naučimo se zajedno igrati!


UPIS U MALU ŠKOLU ZA RODITELJE

Poštovani roditelji i predškolci,


od 12.09.2018. u kutićima skupina BUBAMARE i ZVJEZDICE nalazit će se lista u kojoj ćete se moći upisati u Malu školu za roditelje i djecu!

Isto tako pozivam sve roditelje zainteresirane za sudjelovanje u radionici na temu " Kako se osjećam?", koja objašnjava osjećaje djece sa logopedskim dijagnozama, da se potpišu za istu. Popis se nalazi u kutićima svih skupina.Specifične obavijesti za skupinu kojoj pripadate