Program predškole

Namijenjen je djeci u godini prije polaska u osnovnu školu, u trajanju od 250 sati godišnje. Provodi se dva puta tjedno pod vodstvom odgojitelja sa položenim stručnim ispitom. Program predškole provodi se za djecu s područja grada Vrbovca te za djecu susjednih općina Farkaševac, Rakovec i Preseka.Specifične obavijesti za skupinu kojoj pripadate