PROGRAMI

U Dječjem vrtiću Vrbovec ostvaruju se redoviti programi njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima.Specifične obavijesti za skupinu kojoj pripadate