Dječji vrtić
Vrbovec

Za roditelje

STRAHOVI KOD DJECE

 

Koji su najčešći strahovi kod djece i kada se javljaju:

Dob djeteta:

- do druge godine

- dvije do tri godine

- pet godina

- šest godina

Strahovi:

- strah od odvajanja, nepoznatih osoba, iznenadnih podražaja
(npr. buka), visine

- strah od mraka, malih životinja

- strah od ''zločestih'' ljudi, strah od fizičke ozljede

- strah od nadnaravnih bića, spavanja sam, grmljavine

FOBIJE

Ako dijete ima strah koji nije primjeren dobi ili je pretjeran vjerojatno se ne radi o strahu već
o fobiji. Kod fobija djeca se ne brinu da će biti osramoćena i ne prepoznaju problem već ga
roditelji uočavaju.
Simptomi fobija:
- postojan strah od neke stvari ili situacije koji je neproporcionalan situaciji ili ''nema
smisla''
- dijete izbjegava ili pokušava izbjeći situaciju, mjesto, stvar koje se boji ili je jako
uzrujano kada im je izloženo
- dio djetetove svakodnevnice je ometen ili je dijete jako uzrujano zbog svoje fobije

Djeca ponekad strahove uče opažanjem (od odraslih).

Kako spriječiti da plašljivo dijete razvije fobiju:

1. Ohrabrite dijete da se suoči sa strahom a ne da ga izbjegava.
Prirodna reakcija je pobjeći od onoga što nas plaši, ali izbjegavanje pojačava strah. Dijete
treba ohrabriti na suočavanje blagim nagovaranjem, pohvalama, malim nagradama.
Poželjno je situaciju koja ga plaši povezati sa nečim pozitivnim.

2. Budite uzor svom djetetu: ponašajte se bez straha i razmišljajte bez straha.
Roditelji prvo djetetu pokažu suočavanje sa predmetom koji ga plaši, a zatim dijete
ponavlja to ponašanje. Poželjno je djetetu objašnjavati, dati informacije, ponuditi drugi
način razmišljanja o onome što ga plaši. Strahovi se najčešće temelje na nerazumijevanju.

3. Upotrijebite djetetove ''junake'' kao primjere hrabrog ponašanja.
''Kako bi Spužva Bob to riješio? Kako bi se on ponašao u toj situaciji?''

4. Potičite jačanje djetetovog samopouzdanja.
Plašljiva djeca imaju sniženo samopouzdanje. Korisno može biti bavljenje sportom jer
pruža mogućnost kontrole na svojim tijelom i njegovim reakcijama.

Anketa

Arhiva

 • 2018. godina
 • 2017. godina
  • prosinac
  • studeni
  • listopad
  • rujan
  • kolovoz
  • srpanj
  • lipanj
  • svibanj
  • travanj (1)
  • ožujak
  • veljača
  • siječanj
 • 2016. godina
  • prosinac
  • studeni
  • listopad
  • rujan
  • kolovoz
  • srpanj
  • lipanj
  • svibanj
  • travanj
  • ožujak
  • veljača
  • siječanj
 • 2015. godina
  • prosinac
  • studeni
  • listopad
  • rujan
  • kolovoz
  • srpanj
  • lipanj
  • svibanj (1)
  • travanj
  • ožujak
  • veljača
  • siječanj
 • 2014. godina
  • prosinac
  • studeni
  • listopad
  • rujan
  • kolovoz (2)
  • srpanj (1)
  • lipanj
  • svibanj
  • travanj (1)
  • ožujak
  • veljača
  • siječanj
 • 2013. godina
 • 2012. godina